Vad är enzymer?

För att till fullo förstå vilken effekt vissa näringsämnen har på vår hälsa, inklusive hudens hälsa, och specifikt kollagen i huden (som är ett protein), behöver du förstå vad enzymer är och vad de gör.

Enzymer består av protein. De kallas katalysatorer och behövs för nästan alla biokemiska processer i kroppen, till exempel bildning av nya ämnen och vävnader (till exempel kollagenbildning) samt nedbrytning av ämnen (mat till näringsämnen och energi = metabolism samt kollagenåtervinning och andra vävnader). De behövs för matsmältningen, för kroppens avgiftning och för att bilda olika ämnen som behövs runtom i kroppen. 

Ämnen som ingår i en enzymatisk reaktion kallas för substrat.

Slutresultatet av den enzymatiska reaktionen kallas produkt eller produkter.Vad är kofaktorer?

För att enzymer ska fungera behöver de så kallade kofaktorer. Kofaktorer är näringsämnen som används av enzymer för att de ska kunna bryta ner eller bygga olika sorters ämnen. Vitaminer och mineraler används som kofaktorer. Brist på vitaminer och mineraler som behövs som kofaktorer för viktiga processer i kroppen kan påverka enzymernas funktion. Detta kan leda till en minskning av viktiga processer, vilket kan påverka såväl den allmänna hälsan som hudens hälsa.

Koenzymer är organiska ämnen, ej vitaminer och mineraler, som behövs för enzymernas normala funktion. Ett viktigt exempel är koenzym q10 som är väldigt viktigt för vår hälsa och för hudens hälsa.Vill du lära dig hur du kan stärka och skydda

din hud med kost och näring? Boka din plats på min onlinekurs idag.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *