Socker och kollagen
|

Socker och kollagen

Visste du att socker kan förstöra kollagen? Denna process kallas glykering. Glykering innebär att socker reagerar med protein. Blodsocker (glukos, fruktos) kan fastna på dina celler och vävnader och skada dem, särskilt om blodsockernivåerna är högre än normalt. Denna process kallas glykering. När det gäller huden förstörs proteinet kollagen när det utsätts för glykering. Kollagen…