Vad menas med att bromsa åldrande? 

Del 1 om åldrande

Det pratas mycket om att “bromsa åldrande”. Titt som tätt kan man läsa om olika näringsämnen, livsmedel och livsstilsfaktorer som kan bromsa åldrandet. 

Senast för några dagar sedan publicerades en artikel i en känd kvällstidning. I artikeln beskrevs nya studier där man sett positiva effekter på åldrandeprocessen med två kosttillskott, nämligen koenzym Q10 och spårämnet selen. 

Men vad menas egentligen med att bromsa åldrande? 

Det pågår mycket forskning inom ett område man kallar anti-aging medicine. Forskare har hittat flera mekanismer och processer som styr åldrande och olika kost- och livsstilsfaktorer som kan påskynda och även bromsa åldrande via dessa mekanismer och processer. 

En av de mest kända forskarna är professor David Sinclair. Han har forskat på anti-aging medicine vid Harvard University de senaste 30 åren. Han och hans team har gjort många anmärkningsvärda fynd och hittat flera intressanta mekanismer som är förknippade med åldrandeprocessen. Enligt honom är det möjligt att sakta ner, och till och med vända åldrandet, genom våra val av kost och livsstil.

Ålder är bara en siffra

Det är skillnad på din kronologiska ålder och din biologiska ålder. Din kronologiska ålder är antalet år som du har funnits på jorden. 

Din biologiska ålder, å andra sidan, är baserat på din hälsa och ett mått på hur hälsosam och “gammal eller ung” din kropp är. 

En person som är 45 år, som är väldigt frisk och lever ett hälsosamt liv, till exempel äter näringsrik mat, rör på sig och ägnar sig åt andra beteenden som anses hälsosamma, kan ha en biologisk ålder på 30. Det betyder att kroppen är lika frisk som en genomsnittlig 30-åring. 

En person som levt större delen av sitt liv med att äta bristfällig kost, inte rört på sig, rökt, druckit mycket alkohol – eller ägnat sig åt andra beteenden som anses vara ohälsosamma och påskynda åldrande – kan, å andra sidan, ha en biologisk ålder på 55.

Ju högre biologisk ålder, desto högre risk för kroniska sjukdomar, enligt flera anti-agingforskare.

Att mäta biologisk ålder

Det är möjligt att, med ungefärliga mått, uppskatta biologisk ålder med hjälp av specifika mätningsmetoder och verktyg. Ett känt exempel är Horvaths epigenetiska klocka (läs mer om epigenetik nedan). Man använder även VO2max, puls och andra markörer, för att mäta biologisk ålder. 

Det är till viss del möjligt att minska sin biologiska ålder enligt dessa mätmetoder, med sina livsstilsval, vilket gör att kroppen blir friskare och “yngre”. 

Det här är vad som menas med att bromsa åldrande och till och med “vända” sin ålder. 

Uppenbarligen är det omöjligt att vända på vår kronologiska ålder, men det går faktiskt att vända den biologiska åldern, enligt de mätmetoder som används. Din kropp blir på sätt och vis yngre i och med att den blir mer hälsosam och friskare.

I och med att man vänder sin biologiska ålder kan man öka sin energi, livskvalitet och även minska risken att drabbas av många kroniska sjukdomar.

Mekanismer som styr åldrandeprocessen

Cellernas hälsa är nyckeln när man talar om åldrandeprocessen, eftersom det är där de flesta reaktioner och processer äger rum. Genom att främja cellernas hälsa, så att de kan göra sitt jobb så bra som möjligt, kan vi påverka den biologiska åldern. 

Det finns kost- och livsstilsfaktorer som påverkar cellulära processer som leder till påskyndat åldrande och faktorer som kan påverka dessa processer för att bidra till att bromsa åldrandet.

Genom att känna till dessa processer och minska på sådant som man vet påskyndar åldrande, kan vi bromsa åldrandeprocessen. 

Samtidigt kan vi tillföra det kroppen behöver, i form av rätt näringsämnen, rörelse och annat som stärker cellernas hälsa, kan vi göra kroppen frisk, stark och “yngre” rent biologiskt!

Här listas några exempel av de mest kända mekanismer som är inblandade i åldrandeprocessen. Det är sammanfattningar och väldigt förenklade förklaringar, av dessa komplexa processer. I kommande blogginlägg kommer vi att gå igenom dem mer i detalj. 

Några av mekanismerna inblandade i åldrandeprocessen

Oxidativ stress och fria radikaler

Fria radikaler som bildas i kroppens normala ämnesomsättning och som vi blir exponerade för genom vår kost och yttre miljö, skadar celler och vävnader och påskyndar åldrande. 

Antioxidanter är ämnen som skyddar mot fria radikaler. Mycket fria radikaler och lite antioxidanter leder till oxidativ stress. Vi får i oss antioxidanter från vår kost men kroppen har även en egen tillverkning av antioxidanterna superoxiddismutas (SOD), glutation och katalas. 

De egna antioxidanterna är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress. För att fungera behöver de många näringsämnen, som vitaminer och mineraler. Selen, ett spårämne (mineral) som togs upp i artikeln som nämndes ovan, är nödvändigt för bildningen av kroppens egna, viktiga, antioxidant, glutation. 

Mitokondrierna

Mitokondrier är organeller som finns inuti våra celler. De är absolut nödvändiga för vår överlevnad och vår hälsa. Mitokondrierna kallas för cellernas kraftverk eftersom det är där maten vi äter omvandlas till energi.

De här processerna kräver mycket näring i form av vitaminer och mineraler. Om de här näringsämnena saknas kan kroppen inte bilda energi. Alla celler i kroppen behöver energi och åldrande är till stor del orsakat av minskad energibildning inuti cellernas mitokondrier. 

I en värld av anti-aging medicine har mitokondrierna en central roll och det pratas väldigt mycket om mitokondrierna i litteraturen som handlar om åldrande och anti-aging. 

Koenzym Q10 är ett vitaminliknande, fettlösligt ämne som nämns i artikeln som beskrivs ovan. Q10 har kraftigt antioxidanta egenskaper och är nödvändigt för mitokondriernas funktion och bildning av energi. 

Epigenetik

Visste du att olika ämnen kan styra aktiveringen av våra gener och att vi till viss del kan påverka detta genom våra kost- och livsstilsval? Detta fenomen kallas epigenetik och innebär att vissa gener kan slås på och andra stängas av oavsett den genetiska kod, som vi ärvt från våra föräldrar.

Termen epigenetik betyder “över genetik”.

Epigenetik handlar om reglering av vilka gener som aktiveras och vilka som inte aktiveras. Generellt sett främjar en hälsosam kost och livsstil aktiveringen av gener som främjar hälsan och vice versa. 

Även om vi ärver en viss gen är det inte säkert att den aktiveras. Detta har också att göra med åldrandeprocessen då den till stor del styrs av epigenetiska mekanismer.

Telomerer

Telomerer är strukturer i slutet av ändarna av vårt DNA. De skyddar DNA’t från att packas upp och förkortas, precis som de små plaständarna på skosnören, som skyddar skosnöret från att vecklas ut och gå sönder. När telomerer blir kortare, förstörs DNA’t i cellen och cellen åldras. 

Det finns vissa faktorer som stödjer telomerernas hälsa. Generellt är en hälsosam livsstil som näringsrik kost och rörelse, förknippade med längre telomerer. Vissa faktorer påverkar telomererna på ett negativt sätt och skyndar på telomerernas nedkortning, bland annat rökning och stress. 

“Senescent cells” / zombieceller

Inom anti-aging medicine pratas det ofta om så kallade zombieceller som på engelska heter senescent cells. Zombieceller är celler som har slutat föröka sig men inte dör. De ackumuleras och orsakar inflammation och påverkar olika vävnader negativt. 

Inflammaging

Inflammation är en naturlig process som är en livsnödvändig del av immunförsvarets vapen mot angrepp. Lokal inflammation i ett skadat område är inte skadligt i sig, det är när inflammationen blir kronisk och pågår under en längre tid, som det kan bli problem. 

Faktum är att inflammation är kopplat till de flesta av våra kroniska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, Alzheimers och även depression. Inflammation påskyndar åldrandeprocessen så pass mycket att det till och med har fått ett namn och kallas “inflammaging”. 

Genom att undvika kost- och livsstilsfaktorer som triggar inflammation och samtidigt öka intaget av livsmedel och näringsämnen som har en antiinflammatorisk verkan, kan du till viss del minska inflammatoriska ämnen och processer i kroppen, och därmed bromsa åldrande. 

Högt blodsocker

Högt blodsocker är en av de främsta drivkrafterna för påskyndat åldrande. Det leder till glykering, när sockermolekyler förstör proteiner, och bildningen av advanced glycation end products (AGEs). Ackumulering av AGE skadar proteiner i kroppen och orsakar inflammation. Att hålla ditt blodsocker i balans är ett sätt att främja ett hälsosamt åldrande.

SIRT-gener

Sirtuin (SIRT) är namnet på en serie gener kopplade till hälsosamt åldrande. De här generna slår på cellernas överlevnadsläge och skyddar vårt DNA.

Det pågår för närvarande mycket forskning om vissa näringsämnen och livsstilsfaktorer som kan påverka SIRT-generna, särskilt SIRT1 och SIRT3, och bromsa åldrandeprocessen. 

Vissa livsmedel innehåller ämnen som aktiverar SIRT och syftet med den så kallade SIRT-dieten är att främja hälsa och bromsa åldrande.

Sammanfattning

Som sagt så går det inte att vända tillbaka den kronologiska klockan, men att vända din biologiska ålder hoppas jag nu känns mer realistiskt! 

Det handlar som sagt om att minska på det som påskyndar åldrande och öka på sådant som främjar de processer som är inblandade i cellernas åldrandeprocesser. 

I kommande blogginlägg kommer vi att titta närmare på de olika processerna ovan och vad du kan göra i din vardag för att främja hälsosamt åldrande för att få mer energi, öka din livskvalitet och minska risken för kroniska sjukdomar och ohälsa.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *