Så här behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad: 14.03.2024

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in är Nutrition Matters Sverige. 

För frågor om denna integritetspolicy, eller utövande av dina dataskyddsrättigheter (insyn, rättelse, radering, begränsning av behandling, etc), kontakta oss på info@nutritionmattersskin.se.

Personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Namn: för- och efternamn
  • Kontaktinformation: e-postadress och mobilnummer/telefonnummer
  • Adress (ur faktueringssyfte)
  • Personnummer/organisationsnummer (ur faktueringssyfte)

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst

Vi behöver dina uppgifter för att ge tillträde till de kurser du anmält dig till och för att kunna utfärda eventuella Diplom i ditt namn. 

Fakturering och kontakt

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna fakturera dig för de kurser du anmält dig till. Vi behöver även kunna kontakta dig angående din anmälan.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, genom att du får nyhetsbrev via e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. 

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att använda din insynsrätt.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller missvisande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst be oss radera information om dig själv. Radering av personuppgifter innebär dock att vi inte längre kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du även be oss begränsa behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du tycker att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Hör i så fall av dig på den angivna mailadressen ovan. Du har också alltid rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, för mer information se www.imy.se.